Søk

Du er her:

Undersjøiske kraftsystemer

Undersjøiske systemer blir mer og mer komplekse når det gjelder økende avstand fra plattform, økende antall undersjøiske noder og større effektforbruk i hver, samt høyfrekvente kommunikasjonssignaler overlagret overføringsspenningen.

Vi i Unitech Power Systems har erfaring med alle de relaterte elektriske analysene som er nødvendige for å sikre kraftforsyningens funksjonalitet. Det inkluderer også undersjøiske motordrifter i stor avstand fra forsynende plattform. Det finnes foreløpig få undersjøiske, høyspente fordelingssystemer, men vi har all relvant systemkunnskap i vårt miljø og har analysert flere slike løsninger, både noen av de få som er i drift og mange på konseptstadiet. Dette inkluderer også undersjøiske løsninger i forbindelse med elektrifisering. Vi har god oversikt over utstyr som er kvalifisert og utstyr som er under kvalifisering.

Gode estimat av elektriske parametre i undersjøiske kabler og navlestrengskabler (for elektrisk kraft) er nøkkeldata for en nøyaktig analyse av undersjøiske kraftsystem. Våre ingeniører ha dybdeerfaring fra mange års modellering av slike kabler. Det inkluderer også fullskala-målinger for modelverifikasjon. Utviklede modelleringsteknikker har vist seg å gi svært realistiske, beregnede parametre.

Prosjektering av undersjøiske systemer er av natur multi-disiplint - særlig når det gjelder elektriske systemer. For eksempel kan små ubalanser i kraftsystemet ha store konsekvenser for korrosjon. Elektromagnetisk krysstale, filosofi for nøytralpunktsjording og koplede elektriske-termiske vurderinger og analyser er bare eksempler på momenter som må vurderes ved definisjon og konstruksjon av undersjøiske kraftsystemer.

Våre ingeniører har samlet erfaring med prosjektering av undersjøiske kraftsystemer siden midten av 1990-tallet. Vi har også omfattende erfaring med undersjøiske kabler og konstruksjon og produksjon av navlestrengskabel.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo