Søk

Du er her:

Nett-tilknytninger

Knytning av offshore-installasjoner (både forbruk og produksjon) til landnettet øker i antall.

Gjennom mange år har olje- og gassbransjen jobbet med elektrifisering av sine offshore- og onshore-anlegg. Dette har skyltes blant annet:

  • Skattlegging av drivhusgass-utslipp som har gjort at elektrifiseringsprosjekter kan være økonomisk fordelaktige
  • Regler som forbyr bruk av gassturbiner til å drive gasskompressorer direkte i landanlegg gjør det også nødvendig å kople energikrevende gassanlegg på land til det nasjonale elektrisitetsnettet
  • Krav fra det politiske myndigheter om at alle nybygg og større modifikasjoner av anlegg skal utrede elektrifisering

Særlig i Norge har slik elektrifisering i mange år vært ukontroversielt siden det har vært overskudd av kraft fra norske vannkraftanlegg. Dette bildet er i endring selv om forpliktelser til reduksjon av klimagassutslipp fortsatt gir behov for elektrifisering av offshoresektoren. 

Med den fremvoksende interessen og behovet for havvind, kommer også behovet for nett-tilkobling av havbasert kraftproduksjon. Det er også aktuelt med kombinasjonsprosjekter, der forbruk og produksjon av kraft får felles nett-tilkobling. Mange av utfordringene og problemstillingen knyttet til elektrifisering av offshore kraftforbruk er de samme for nett-tilknytning av havbasert kraftproduksjon.

Vi har lang historikk med nett-tilknytningsprosesser og -prosjekter for elektrifisering av offshore kraftforbruk, deriblant alle elektrifiseringsprosjekter på norsk sokkel samt flere internasjonale.

Regelverket for landnett avviker fra regelverket offshore. Generelt er konsesjons- og tillatelsesprosessene for tilkopling av store anlegg til landnettet tidkrevende og involverer mange parter: Lokalt nettselskap, regionalt nettselskap, systemoperatøren og systemregulatoren. Flere evalueringer og tillatelser er påkrevet. I noen tilfeller vil tilkopling av nye laster og anlegg også kreve installasjon av anlegg for kompensering av reaktiv effekt.

Landnettets karakteristika og tekniske design avviker fra tradisjonelle design av selvstående, isolerte kraftsystem offshore. Landnett er utsatt for naturkrefter og vind, is, lyn og andre naturfenomener kan føre til forstyrrelser i kraftforsyningen som kan ha betydning for anleggets drift.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo