Søk

Du er her:

Kraftstyringssystemer

Stabil og pålitelig elektrisitetsforsyning er en forutsetning for effektiv drift av et hvilket som helst industrielt anlegg; spesielt for energikrevende systemer for hvilke uplanlagt driftsstans har potensiale til å føre til flere dagers tapt produksjon (typisk for olje- & gass-anlegg offshore). Tilpasset drift og styring av de tilgjengelige energikildene og -forbrukerne er avgjørende. Dette gjelder like mye for systemer som er forsynt fra elektrisitetsnettet som for systemer som er isolert fra det.

Viktigheten av effektiv energistyring øker stadig, som resultat av så vel økende miljøbevissthet som strengere offentlig regelverk.

Et hovedmål for kraftstyringssystemer (Power Management Systems) er å balansere den kontinuerlig varierende effektetterspørselen med den tilgjengelige effekten fra generatorene eller kildene, og slik unngå forstyrrelser eller i verste fall mørklegging. Plutselig og uventet tap eller reduksjon av kraftkilden krever rask utkopling av tilsvarende mengde forbrukere i en prioritert rekkefølge.

Et godt konstruert kraftstyringssystem må koordineres nøye med innstillingene av de elektriske vernene. Unitech Power Systems har et kompetent og kunnskapsrikt lag av ingeniører innen feltene kraftstyringssystemer så vel som verninnstillinger og kraftsystemanalyser og -konstruksjon.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo