Søk

Du er her:

Kraftstyringssystemer

Stabil og pålitelig elektrisitetsforsyning er en forutsetning for effektiv drift av et hvilket som helst elektrisk anlegg; spesielt for energi-intensive systemer for hvilke uplanlagt driftsstans har potensiale til å føre til flere dagers tapt drift.

Tilpasset drift og styring av de tilgjengelige energikildene og -forbrukerne er avgjørende. Dette gjelder like mye for systemer som er tilknyttet elektrisitetsnettet som for systemer som er isolert fra det. En økende andel anlegg har tilknytning av flere typer energiproduksjons- og -lagringssystemer og det stiller nye krav til kraftstyringssystemene.

Et hovedmål for kraftstyringssystemer (Power Management Systems) er å balansere den kontinuerlig varierende effektetterspørselen med den tilgjengelige effekten fra generatorene eller kildene, og slik unngå forstyrrelser eller i verste fall mørklegging. Plutselig og uventet tap eller reduksjon av kraftkilden krever rask utkopling av tilsvarende mengde forbrukere i en prioritert rekkefølge.

Et godt konstruert kraftstyringssystem må koordineres nøye med innstillingene av de elektriske vernene. Det må også være koordinert med overordnet styringssystem (SAS, SCADA, og andre) i anlegget.

Unitech Power Systems kan bistå med design og spesifikasjon av kraftstyresystemer. Vi kan også simulere ulike strategier for styring og balansering av kraftsystemet. I mange tilfeller vil avanserte og hurtigvirkende delsystemer (for eksempel en vindturbin) ha såkalte black box-modeller levert av utstyrsleverandør. Vi kan inkludere slike modeller i våre kraftsystem-modeller og simulere deres virkemåte i kraftsystemet samt foreslå optimaliseringer i styringen av disse. Vi har erfaring fra implementering, idriftsettelse og testing av kraftstyresystemer.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo