Søk

Du er her:

Our Strength is Power!

Unitech Power Systems tilbyr tjenester innen alle prosjektfaser, fra tidlig konseptutvikling til idriftsettelse, målinger, drift og hendelsesundersøkelser i kraftsystemet.

Våre viktigste markeder er i energi-, krafttransmisjon- og industrisektorene. Vi har historisk tyngdepunkt i blant annet olje- og gass-sektoren og bistår våre kunder i energitransisjonen, særlig mot havvind men også andre fornybare energiformer. Våre viktigste tjenesteområder er kraftsystemanalyser, nett-tilkopling, offshore elektrifisering (kraft fra land samt offshore vind med og uten energilagring), havvind, elektrisk sikkerhet og driftsstøtte, power management-systemer, studier og prosjektstøtte, høyspentkabelsystemer, undervannskraftsystemer, samt kraftelektronikk og motordrifter.

En stor andel av våre prosjekter er knyttet til reduksjon av klimagassutslipp samt fornybar kraftproduksjon og -transmisjon.

Vi gjennomfører analyser i programvarepakker som DIgSILENT PowerFactory, Power Analytics Designbase (tidligere EDSA), PSCAD, Flux 2D, ETAP, Matlab og FebDok. Vi har en unik kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktisk erfaring som gjør oss i stand til å støtte våre kunder på en god måte i rundt 150 prosjekter hvert år der vi kombinerer dyp utstyrskompetanse med god systemforståelse.

Du finner mer informasjon om noen av våre tjenesteområder i lenkene til høyre.

Tjenesteområder

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo