Søk

Du er her:

Kraftelektronikk og motordrifter

Kraftelektroniske systemer er stadig større og viktigere deler av alle kraftsystemer.

Kraftelektronikk finnes i motordrifter med variabelt turtall (VSD), avbruddsfri strømforsyning (UPS), tyristorstyrte varmere og mange andre systemer. I kraft fra land-prosjekter og i forbindelse med svært store VSD brukes teknologier som tidligere bare var forbundet med transmisjonsnett på land, f.eks. høyspent likestrømsoverføringer (HVDC) og statiske kompenseringssystemer for reaktiv effekt (SVC og STATCOM). Der HVDC før ble brukt til å knytte sammen kraftsystemer med ulik frekvens i store kraftnett, brukes frekvensomformere nå også til å knytte sammen mindre, industrielle kraftnett med ulik frekvens.

Bruken av kraftelektroniske systemer begrunnes som oftest med vesentlig fordeler sammenliknet med konvensjonelle systemer. Turtallsregulerte motordrifter bidrar til store energibesparelser, forbedret prosess-styring og redusert slitasje. Avbruddsfri strømforsyning holder kritiske systemer i gang ved strømutfall. HVDC-systemer sørger for kraftoverføring over lengre avstander enn vekselstrømsoverføringer rekker eller der nettene i hver ende ikke er synkronisert. Kompenseringsutstyr bidrar til reaktiv effekt-kompensering og spenningsstabilisering.

Likevel, kraftelektroniske systemer er også forbundet med noen utfordringer. For eksempel kan harmoniske strømmer og spenninger være en utfordring med hensyn til elektromagnetisk samkvem og resonanser. Driftskarakteristikkene til kraftelektroniske systemer kan i mange tilfeller avvike fra de vi er vant til i konvensjonelle systemer slik at drifts- og vernstrategier kan måtte endres. Noen kraftelektroniske systemer er følsomme for forstyrrelser og kan måtte stoppes for å beskytte utstyret ved forstyrrelser som mange konvensjonelle systemer ikke ville hatt problemer med.

Unitech Power Systems bidrar med kompetanse og erfaring i forbindelse med kraftelektroniske systemer, deres anvendelse i industrielle kraftsystemer, samt konstruksjon av kraftsystemer der kraftelektronikk er en vesentlige del. Denne kunnskapen brukes daglig i alle våre oppdrag der kraftelektronikk inngår i systemene, selv der kraftelektronikken selv ikke er et hovedanliggende i oppdraget.

I noen oppdrag er kraftelektronikken i sentrum for oppmerksomheten. Eksempler på slike oppdrag er:

  • Teknologivurderinger
  • Hendelsesanalyser ved havari og/eller driftsstans
  • Harmoniske - målinger og analyser
  • Spesifikasjoner
  • Tekniske tilbudsevalueringer
  • Driftsfilosofier
  • Konstruksjon og utvikling
  • Integrasjon av leverandørers "black box"-modeller i kraftsystem-/simuleringsmodeller

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo