Søk

Du er her:

Høyspentkabelsystemer

Høyspentkabelsystemer velges stadig oftere for overføring av elektrisk energi, i anvendelser på land og offshore.

I olje- og gassindustrien er hovedgrunnen reduksjon av drivhusgassutslipp ved å forsyne olje- og gassinstallasjonene med elektrisk energi fra transmisjonsnettet på land. På land er en typisk begrunnelse miljøaspekter og samfunnets motstand mot nye luftlinjer. Videre bruker offshore vindparker høyspentkabelsystemer i stor skala for å overføre den genererte kraften til land. Ikke minst brukes høyspentkabelsystemer også til overføring av store kraftmengder mellom ulike land og kraftmarkeder.

Felles for alle de ulike anvendelsene er behovet for dyptpløyende kraftsystemstudier for å vurdere effekten av å innføre kabelsystemene i kraftnettet. De ulike aspektene som må vurderes i vekselstrømsnett er godt beskrevet i Cigrés tekniske brosjyre nr 556 Power system technical performance issues related to the application of long HVAC cable. Unitech Power Systems har omfattende ekspertise og beregningsverktøy for å vurdere alle disse aspektene.

Flere av våre ansatte har erfaring fra design og produksjon av kabelsystemer og deltar, og har deltatt, i flere av Cigrés arbeidsgrupper innen kabelområdet. De har også deltatt i en rekke publikasjoner.

Innen kompetanseområdet for høyspentkabelsystemer kan Unitech Power Systems tilby omfattende erfaring innen prosjektering, konstruksjon, produksjon, testing, installasjon og idriftsettelse av høyspente like- og vekselstrømskabelsystemer samt dybdeanalyser av kraftsystemets oppførsel med og uten kabelsystemet. Unitech Power Systems tilbyr også termisk analyse av kraftkabler, samt utvikler systemer for sanntids termisk analyse av slike kabler. Unitech Power Systems tilbyr også kontrakts- og ledelseserfaring innen kompetanseområdet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo