Søk

Du er her:

Energi og miljø

Både CO2 og NOx er skadelige biprodukter av forbrenning av hydrokarboner. Utslipp av begge disse gassene er i Norge gjenstand for skattlegging som et insentiv til reduksjon av slike utslipp.

Mye av energiforbruket i industrien bestemmes av beslutninger i prosjekteringsfasen. Det er viktig å velge konsepter, systemer og utstyr som reduserer energibruk og utslipp så mye som det med rimelighet kan.

Hvis energiforbruk ikke er gjenstand for vurdering i konsept- og prosjekteringsfasene, kan resultatet bli økonomisk ikke-optimal drift med kraftigere utstyr enn nødvendig, høye tap og lav virkningsgrad, manglende interesse for anerkjente energisparingsløsninger, manglende innsikt i energiforbruket og manglende interesse for alternative løsninger som elektrifisering eller hybridisering.

En konsekvens er at mange industriaktører bare har en vag ide om det faktiske energiforbruket i deres virksomhet.

Vi i Unitech Power Systems AS hjelper våre kunder med:

  • Etterlevelse av standarder som ISO 14001 og ISO 50001
  • Etablering, vedlikehold og drift av energistyringssystemer
  • Nøkkelkunnskap om "hvor man bør se etter" energisparemuligheter
  • Oversette komplekse konseptbeskrivlser til forståelig språk
  • Leverandøruavhengige råd
  • Søknadsutarbeidelse til relevante finansieringskilder (Enova, NOx-fondet, Forskningsrådet)
  • Beregning av tiltakskostnader
  • Assistanse ved miljøinspeksjoner
  • Alle sider ved elektrifisering

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo