Søk

Our Strength is Power!

Unitech Power Systems ble etablert i 1985. Etter mer enn 35 års drift er selskapet anerkjent for sin ekspertise innen design, analyse og revisjon av elektriske systemer. Nærmere 45 spesialister jobber med våre kunder fra våre kontorer i Stavanger, Oslo og Fredrikstad.

Unitech Power Systems tilbyr tjenester innen alle prosjektfaser, fra tidlig konseptutvikling til idriftsettelse, målinger, drift og hendelsesundersøkelser i kraftsystemet. 

Våre viktigste markeder er i energi-, krafttransmisjon- og industrisektorene. Vi har historisk tyngdepunkt i blant annet olje- og gass-sektoren og bistår våre kunder i energitransisjonen, særlig mot havvind men også andre fornybare energiformer. Våre viktigste tjenesteområder er kraftsystemanalyser, nett-tilkopling, offshore elektrifisering (kraft fra land samt offshore vind med og uten energilagring), havvind, elektrisk sikkerhet og driftsstøtte, power management-systemer, studier og prosjektstøtte, høyspentkabelsystemer, undervannskraftsystemer, samt kraftelektronikk og motordrifter.

En stor andel av våre prosjekter er knyttet til reduksjon av klimagassutslipp samt fornybar kraftproduksjon og -transmisjon.

Vi gjennomfører analyser i programvarepakker som DIgSILENT PowerFactory, Power Analytics Designbase (tidligere EDSA), PSCAD, Flux 2D, ETAP, Matlab og FebDok. Vi har en unik kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktisk erfaring som gjør oss i stand til å støtte våre kunder på en god måte i rundt 150 prosjekter hvert år der vi kombinerer dyp utstyrskompetanse med god systemforståelse.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo