Søk

Du er her:

Vår historie

Unitech Power Systems AS har sitt utspring fra Unitech Engineering A/S som ble stiftet 1. oktober 1985. Blant de åtte initiativtakerne var Inge Bent Kindem som i dag er daglig leder i Unitech Power Systems. Alle de inititivtakerne var opprinnelig ansatt i Norsk Engineering A/S.

Aksjer ble også solgt til RE Contractor og Norsk Hammerverk AS. Sommeren 1988 kjøpte de ansatte i Unitech Engineering aksjene fra RE Contractor og Norsk Hammerverk AS. Målet var at kun ansatte skulle eie aksjer i selskapet.

Unitech Engineering skulle drive rådgivende ingeniørvirksomhet innenfor disiplinene elektro og instrumentering - både onshore og offshore. I tillegg skulle det tilbys teknisk tegning.

Sommeren 1992 ble Unitech Holding A/S etablert og ble morselskap for Unitech Engineering A/S. Unitech Holding hadde en kort periode eierinteresser i Unitech Skipsservice AS og Skogen Elektriske AS. Det ble også etablert et datterselskap for rekruttering av ingeniører i England: Unitech Engineering Ltd.

Utover på 1990-tallet ble Unitech Engineering mer fokusert på utleie av ingeniører og mer spesialisert innenfor elektriske systemstudier. I tillegg hadde selskapet stor suksess med EDSA-agenturet. På den tiden var det stort behov for analyseverktøy og EDSA ble etterhvert å betrakte som den foretrukne programvaren for slike beregninger.

Etter hvert ble det vanskelig å finne en felles strategi for Unitech Engineering som i 1998 hadde nær 100 ansatte, hovedsakelig innenfor multidisiplin utleie på den ene siden og spesialiserte systemstudier og EDSA-agenturet på den andre. Den 20. mars 1998 ble Unitech Power Systems AS etablert som eget selskap og underlagt Unitech Holding som heleid datterselskap. Dette ble gjort fordi selskapet etterhvert hadde blitt så spesialisert at "engineering"-navnet ikke lenger passet.

Ved årsskiftet 2000 ble det bestemt at eierstrukturen i Unitech Holding skulle endres. Inge Bent Kindem, Arild Larsen og Bjørn Bungum eide om lag 40 % av aksjene i Unitech Holding, og det ble besluttet at disse aksjonærene skulle overta Unitech Power Systems AS. De øvrige aksjonærene overtok Unitech Engineering A/S som på den tiden var et forholdsvis stort selskap innenfor utleie av teknisk personell innenfor alle disipliner.

Den 12. april 2000 ble selskapet Kindem & Co. AS utfisjonert fra Unitech Holding og ble stående som eier av alle aksjene i Unitech Power Systems AS. Unitech Power Systems hadde da åtte ansatte som flyttet til Forusbeen 78 i Stavanger. 

Den 1. oktober 2009 ble det også etablert et kontor i Oslo, i første omgang med én ansatt, men fra januar 2012 kom det flere til og Oslo-kontoret flyttet til Pilestredet 28 i Oslo.

På grunn av vekst ble det i 2013 nødvendig å flytte Stavanger-kontoret til større lokaler i Jåttåvågveien 18. Det er også blitt etablert et kontor i Fredrikstad. 

Inntil 7. februar 2022 ble Unitech Power Systems AS eid i sin helhet av seks ansatte med daglig leder Inge Bent Kindem som hovedaksjonær. Den 7. februar ble alle aksjene solgt til Aker Solutions Holding AS. Etter salget driftes Unitech Power Systems AS videre som egen juridisk enhet med samme firmanavn, organisasjonsnummer, bankkonto, ledelse og ansatte og vil fortsette å tilby de samme tjenestene som før til sine kunder.

I mars 2023 har Unitech Power Systems AS 37 ansatte.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo