Søk

Du er her:

Våre verdier

Kvalitet

Vi leverer som forventet og avtalt. Vi er stolte over det vi leverer. Vi er et kompetent fagmiljø og står for det vi leverer.

Integritet

Vi er ærlige og sannferdige. Våre handlinger samsvarer med de verdier, prinsipper og overbevisninger vi har. Vi opptrer profesjonelt, etisk og med høy grad av ansvarlighet.

Samhold

Vi viser omsorg og er støttende. Vi er fleksible og viser tillit. Vi har respekt for andre og viser glede over hverandres suksess.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo