Søk

Du er her:

Kraftsystemanalyser

Kraftsystemanalyser er en vesentlig del av kraftsystemdesign. Beregninger og simuleringer utføres for å verifisere at det elektriske systemet, inklusive komponentene i systemet, er korrekt spesifisert til å fylle sin tiltenkte funksjon, tåle de forventede påkjenninger og være beskyttet mot havari.

Internasjonale standarder brukes som basis for robuste systemdesign. De inneholder krav og anbefalinger for person- og utstyrsbeskyttelse, systemrespons og utstyrets ytelse. Sammen med utstyrets merkeverdier er forskrifter og standarder basis for vurdering av resultatene av beregninger og simuleringer.

Vi benytter en rekke programvarepakker for kraftsystemanalyser. Beregninger og simuleringer ved hjelp av RMS- så vel som øyeblikksverdier utføres. Øyeblikksverdiberegninger brukes typisk når spesielt høy nøyaktighet eller høy detaljeringsgrad er påkrevet.

Vi utfører kraftsystemberegninger i alle prosjektfaser; fra tidlig konsept, via prosjektering, til "as built" og i anleggets driftsfase. Modellenes og resultatenes detaljerings- og nøyaktighetsgrad øker desto nærmere "as built" og driftsfase prosjektet kommer. For mange anlegg valideres modellene ved hjelp av målinger i drift. En validert "as built"-modell gir betydelige fordeler med hensyn til bruk som beslutningsstøtte i anleggets driftsfase og til verifikasjon av foreslåtte fremtidige modifikasjoner av anlegget.

Kraftsystemanalyser inkluderer:

  • Lastflytanalyser
  • Kortslutnings- og feilanalyser
  • Vernkoordinering, verninnstillinger
  • Harmoniske analyser
  • Dynamiske og transiente analyser
  • Jordingsstudier
  • Koplingsoverspenninger og isolasjonskoordinering

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo