Søk

Du er her:

Målinger og driftsstøtte

Avanserte vern- og overvåkningssystemer til tross, av og til er det bare manuelle målinger som kan gi svar på hva som egentlig foregår. For anlegg der alle nødvendige beregninger er gjort, er det, fra tid til annen, nødvendig å gjennomføre målinger for å få bekreftet at anlegget fungerer som forutsatt.

Unitech Power Systems AS har ingeniører som har de sertifikater og den erfaring som er nødvendig for å reise ut i anleggene og utføre målinger med spesialinstrumenter. Det kan være nødvendig for å avdekke de underliggende forhold som ligger til grunn for uønskede hendelser i anlegget. Slike uønskede hendelser kan være utstyrshavari eller uventet kraftsystemoppførsel - for eksempel driftsstans (tripp) som skjer uten noen åpenbar årsak. Våre ingeniører etterforsker jevnlig slike uønskede hendelser i våre kunders anlegg. Noen ganger er det nok å analysere anlegget fra våre kontorer, men av og til kan årsakene bare avklares ved å reise ut i anlegget og utføre målinger.

Vi har instrumenter for måling av blant annet spenningskvalitet, dynamiske forhold, elektriske transienter og kontinuitet i jordsystemet. Målinger kan gjøres manuelt ved besøk i anlegget eller så kan vi sette opp instrumenter for automatisk logging over tid.

Vi utfører også jevnlig målinger i kundens anlegg for å verifisere analyser utført av oss selv eller andre. Slike målinger bidrar ikke bare til å bekrefte analysene, de bidrar også til stadig forbedring og kalibrering av de modeller og parametre som benyttes i beregningene. På denne måten sikres det også at de analysemodellene som er bygget opp for et anlegg, er validert og klare til senere bruk - for eksempel i forbindelse med modifikasjonsprosjekter eller hendelsesundersøkelser.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo