Søk

  • Elektrifisering av petroleumsinnretninger

    Unitech Power Systems AS har, på oppdrag fra Petroleumstilsynet, gjennomført et kunnskapsutviklingsprosjekt for å gi et bredere grunnlag for å vurdere kraft fra land opp mot tradisjonelle løsninger. Hensikten med rapporten er å fremskaffe en helhetlig oversikt over utvalgte operatørers erfaring med ekstern kraftforsyning til innretninger.

  • Sivilingeniør elkraft

    Vi vurderer å ansette en faglig sterk kandidat med 0-3 års erfaring, gjerne nyutdannet, som synes det er spennende å lære og gi seg i kast med krevende, faglige utfordringer.

  • Kurs og seminarer

    Unitech Power Systems arrangerer jevnlig kurs og seminarer, for ikke å glemme Unitech Elkonferansen som har vært arrangert seks ganger siden 2011.

logo