Søk

Du er her:

Olje & gass

Med snart 35 års erfaring har Unitech Power Systems en omfattende merittliste over vellykkede løsninger og analyser av elkraftsystemer innen alle prosjektstadier fra tidlig konseptfase til drift og hendelsesanalyser.

Vi arbeider tett med våre kunder i å forstå deres spesifikke utfordringer og behov, enten dette er eksisterende anlegg eller nye prosjekter.

Unitech Power Systems leverer løsninger, analyser og prosjekteringstjenester av høy kvalitet innen feltene elkraftteknikk og tilhørende styresystemer. Vi støtter design og utvikling av nye ressurser og tilbyr et omfattende spekter av spesialisttjenester for drift, vedlikehold og modifikasjonsprosjekter.

Vi støtter olje- og gassmarkedet med kostnads- og energieffektive løsninger så vel som ren elektrisk strømforsyning - fra land eller fra vindturbiner.

Våre kontorer nyter godt av de nyeste teknologier og det siste innen beregningsverktøy for å levere moderne design, analyser og prosjektløsninger.

Vårt omfattende tjenestespekter dekker alle prosjektfaser fra konseptfaser til idriftsettelse og drift, inkludert rådgivning og mulighetsstudier, innen blant annet disse anleggstypene:

  • Bunnfaste og flytende installasjoner til havs
  • Elektrifisering - fra land eller fra vindturbiner (med eller uten energilagring)
  • Olje- og gassterminaler på land
  • Petrokjemisk industri
  • Oljeraffinerier
  • LNG-anlegg
  • Undersjøiske systemer
  • Røroppvarmingssystemer
  • Systemer for nødkraft og avbruddsfri strømforsyning

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo