Søk

Du er her:

Skjema i skjult mappe

Prosjektdata / Project data


Vennligst bruk følgende skala nedenfor / Please use the following scale below:

5 - Svært bra / Very good
4 - Bra / Good
3 - Gjennomsnittlig / Average
2 - Vel... / Well...
1 - Ikke bra / Poor
NA - Ikke relevant eller vet ikke / Not applicable or don't know


Prosjektgjennomføringen / Project execution

Hvordan opplevde du vår prosjektoppstart? / How did you perceive our project start-up?
         
Dialog og fremdriftsrapportering underveis? / Dialogue and progress reporting during execution?
         
Håndtering av endringer? / Adaptability to changes?
         
Leveransens kvalitet? / Quality of end product?
         
Håndtering av tilbakemelding og kommentarer etter 1. utgave av rapport? / Handling of feedback and comments after 1st issue of report?
         

Kompetanse / Competence

Tilstrekkelig teknisk kompetanse i forhold til prosjektets behov? / Sufficient technical competence in relation to project needs?
         
Prosjektprosess-kompetanse? / Project process competence?
         
Samarbeid og reaksjonsevne? / Co-operation and responsiveness?
         
Fleksibility og innstilling? / Flexibility and attitude?
         

Kommersielt / Commercial

Håndtering av forespørsel og tilbudets kvalitet? / Handling of request and quality of tender?
         
Faktureringsrutine? / Invoicing routine?
         
Arbeidet utført i henhold til estimert tid og kostnad? / Work performed according to estimated time and cost?
         

Service og generell tilfredshet / Service and general satisfaction

Vår tilgjengelighet, responstid og servicenivå? / Our availability, response time and service level?
         
Vil du vurdere å bruke våre tjenester igjen? (5 - Svært sannsynlig, 1 - Svært usannsynlig) / Will you consider using our services again? (5 - Highly likely, 1 - Highly unlikely)
         
Vil du anbefale våre tjenester til andre? (5 - Svært sannsynlig, 1 - Svært usannsynlig) / Will you recommend our services to others? (5 - Highly likely, 1 - Highly unlikely)
         
Alt i alt, hvor fornøyd er du med våre tjenester denne gang? / Overall, how satisfied are you with our services this time?
         Henvendelser via vårt tilbakemeldingsskjema forutsetter at du aksepterer våre personvernbestemmelser/Enquiries via our feedback form requires your acceptance of our privacy policy.


Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo