Søk

Du er her:

Personvern

Her kan du lese om hvordan vi behandler personopplysninger som du velger å dele med oss.

Persondata samles inn fra vårt nettsted når du velger å sende oss en melding fra vår kontaktside, vår karriereside, et skjema for kurspåmelding eller skjema for kundetilbakemelding. Vi lagrer data som gjør oss i stand til å behandle og besvare din henvendelse.

Persondata som lagres er de du oppgir til oss i våre skjema:

  • Navn
  • Arbeidsgiver
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Adresse
  • Dato for innsending

Bruker du skjema på vår kontaktside eller vår karriereside lagrer vi opplysningene du gir oss (navn, arbeidsgiver, e-postadresse og telefonnummer samt dato for innsending) for å kunne behandle og besvare din forespørsel. Vi lagrer opplysningene i inntil ett år etter at vi har ferdigbehandlet din henvendelse. Opplysninger gitt i denne sammenhengen deler vi ikke med noen.

Melder du deg på et av våre kurs eller konferanser lagrer vi opplysningene for å kunne organisere og gjennomføre kurset eller konferansen samt for å fakturere deg eller din arbeidsgiver der det er aktuelt. Opplysningene kan i denne sammenhengen bli delt, men kun med relevante samarbeidspartnere, f.eks. kursholder/-arrangør, overnattingssteder og liknende). For øvrig er deltakerlisten kun tilgjengelig for de andre deltakerne, kursholder og kursarrangør. Opplysninger om matallergier og liknende blir formidlet anonymt. Opplysningene (navn, arbeidsgiver, e-postadresse, telefonnummer og adresse samt dato for innsending) som vi får i forbindelse med påmelding til kurs og konferanser lagres slik at vi kan invitere deg til fremtidige kurs og konferanser. Du kan når som helst be om at dine data blir slettet fra vår kursdeltakerdatabase ved å kontakte oss per telefon eller e-post, se vår kontaktside.

Dersom du gir oss tilbakemelding via vårt kundetilbakemeldingsskjema lagrer vi ditt navn samt dato for innsending i forbindelse med tilbakemeldingen. Dette gjør oss i stand til å kontakt deg dersom vi vil vite mer om din tilbakemelding eller ønsker å gi deg en tilbakemelding på hvordan vi behandler dine innspill. Opplysninger du gir i din kundetilbakemelding deler vi ikke med noen.

Dersom du har spørsmål om vår personvernerklæring eller til hvordan vi behandler dine data, kan du kontakte oss per telefon eller e-post, se vår kontaktside.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo