Søk

Du er her:

Nylige ansettelser i Unitech Power Systems AS

Unitech Power Systems AS' ingeniører har fått fire nye ingeniører med på laget de seneste månedene.

Rune Øverås

Rune Øverås er sivilingeniør innen elkraftteknikk fra Norges Tekniske Høgskole og har mer enn 25 års erfaring fra energi-, olje & gass-, industri- og jernbanesektorene. Rune har omfattende ledelseserfaring, blant annet kontraktsledelse, prosjektsalg, leveranseprosjektledelse og prosjekteringsledelse. Gjennom sin lange karriere har Rune opparbeidet seg bred kunnskap om teknologier som HVDC, havbunnskraftsystemer (subsea power), transformatorer, mellom- og høyspentbryteranlegg, omformere for jernbane (tog, T-bane, trikk), variabelt turtallsmotordrifter (VSD) med mere. Rune er nå seniorrådgiver hos Unitech Power Systems AS og jobber i vårt Oslo-kontor.

Marius Hatlo

Marius Hatlo har en mastergrad innen fysikk og matematikk fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet samt en doktorgrad fra universitetet i Manchester. Han har mer enn 10 års erfaring med elektromagnetisk og termisk modellering og har arbeidet med kabler, røroppvarmingssystemer, kraftnavlestrengskabler (power umbilicals) og endeavslutninger - for kraftoverføring og havbunnskraftsystemer (subsea power). Han har også bred erfaring med forskning og utvikling innen materialer, analysemetoder, AC-korrosjon, kabeltesting, kabeltap og sanntidssystemer for beregning av kablers strømevne. Marius har forfattet flere IEEE-, Jicable- og Cigré-artikler og er for tiden Norges medlem i Cigrés arbeidsgruppe B1.64. Marius er nå senior spesialistingeniør hos Unitech Power Systems AS og jobber i vårt Oslo-kontor.

Elisabeth Nøkleby Abildgaard

Elisabeth Nøkleby Abildgaard har en mastergrad innen elkraftteknikk fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. Hun har mer enn 6 års erfaring fra Statnett, blant annet som prosjekteringsleder og kategorileder. Hun er spesialist innen HVDC så vel som SVC og STATCOM. Elisabeth leder normkomite 22 (kraftelektronikk) i Norges Elektrotekniske Komite (NEK). Elisabeth er nå senior spesialistingeniør hos Unitech Power Systems AS og jobber i vårt Oslo-kontor.

Andrea Rapp

Andrea Rapp har en mastergrad innen elkraftteknikk/fornybar energi fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Sin mastergrad tok hun som student i det nordisk masterprogrammet innen innovativ bærekraftig energiteknologi (Innovative Sustainable Energy Engineering). Hun har mer enn tre års erfaring innen elkraftteknikk i forbindelse med hybride og elektriske skip og ombygging av konvensjonelle fremdriftssystemer til elektrisk fremdrift. Hennes erfaring omfatter også kraftsystemanalyser med verktøy som DesignBase, ETAP og PSCAD. Andrea er nå spesialistingeniør hos Unitech Power Systems AS og jobber i vårt Stavanger-kontor.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo