Søk

Du er her:

Mongstad-Lindås kabelforbindelse 2014-2015

I 2014 og 2015 gjennomførte Unitech Power Systems analyser av koplingsforløp i den nye forbindelsen mellom Kollsnes og Lindås.

Lindås-Kollsnes-forbindelsen er en del av den nye forbindelsen mellom Mongstad og Kollsnes som styrker strømforsyningen til industrien på Kollsnes og Mongstad. Forbindelsen er nylig satt i drift. For mer informasjon, se BKK sine nettsider.

Den nye forbindelsen inkluderer en rekordlang PEX-kabelforbindelse på spenningsnivået 420 kV. De lange kablene på dette spenningsnivået genererer mye reaktiv effekt som må kompenseres med reaktorer. Kombinasjonen av lange 420 kV-sjøkabler, reaktorer og strekninger med luftlinje gir en komplisert svingekrets og det er avgjørende å være sikker på at koplingsforløp ikke medfører uakseptable påkjenninger i anlegget.

Unitech Power Systems har utført analyser av koblingsforløp i den nye forbindelsen for å trygge innkoblingsforløpet og sikre akseptable påkjenninger på komponentene i nettet.

Les mer om våre tjenester i nettsektoren og hvordan vi kan hjelpe til i ditt prosjekt under kategorien Tjenester.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo