Søk

Du er her:

Elektrifisering av petroleumsinnretninger

Unitech Power Systems AS har, på oppdrag fra Petroleumstilsynet, gjennomført et kunnskapsutviklingsprosjekt for å gi et bredere grunnlag for å vurdere kraft fra land opp mot tradisjonelle løsninger. Hensikten med rapporten er å fremskaffe en helhetlig oversikt over utvalgte operatørers erfaring med ekstern kraftforsyning til innretninger.

Rapporten er utarbeidet med bakgrunn i tilsendt dokumentasjon fra fire operatører av innretninger som har kraft fra land eller kraft fra annen innretning.

Det har i tillegg vært avholdt fire heldags arbeidsmøter med operatørene hvor erfaringer med ekstern kraftforsyning er gjennomgått systematisk og sammenlignet med tradisjonelle løsninger med egen kraftstasjon om bord.

Hovedkonklusjonene er at det er flere positive effekter av kraft fra land eller annen innretning:

  • Innretningen får lavere vekt
  • Det blir mindre vedlikehold
  • Noe færre personell om bord
  • Forbedret fysisk arbeidsmiljø
  • Mindre fare for gasslekkasjer og brann
  • Enklere og raskere ferdigstillelse i prosjektfasen
  • Enklere fjerning

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo