Søk

Du er her:

"Best of"-artikkel i Cigré Science & Engineering

En vitenskapelig artikkel teknisk rådgiver Marius Hatlo er medforfatter på er valgt ut til en "best of"-utgave av Cigré Science & Engineering

Artikkelen, som er forfattet av Espen Olsen (Nexans), Frode Brynem (Nexans) og Marius Hatlo (Unitech Power Systems) ble presentert under Cigrés hundreårssesjon (Centennial Session) i august 2021. Den er nå valgt ut som beste artikkel i kategorien isolerte kabler og er gjort åpent tilgjengelig i Cigré Science & Engineering utgave nr. 23 (CSE No. 23).

Artikkelen redegjør for en verifikasjonstest utført for å vurdere nøyaktigheten ved beregning av temperaturen i en nedgravd treleder sjøkabel når den er utsatt for varierende strøm. Dette er høyst relevant for vindkraftanvendelser der strømmen varierer betydelig og maksimal strøm bare forekommer i korte perioder av året. Det er også svært relevant for transmisjonsforbindelser som driftes som handelsforbindelser med store variasjoner i overført effekt. I prinsippet er det relevant for alle kabelforbindelser.

Ved å ha en god og verifisert metode for å beregne temperaturen i kabelen også ved varierende strøm, har man mulighet for å velge en optimal kabelspesifikasjon (som ofte kan bety billigere kabel) i designfasen. Samme verifiserte metode kan også brukes i et CLPS/RTTR-system (notene 1&2) som fungerer som en temperaturovervåkning av kabelen i drift. Et slikt system kan, foruten å beregne øyeblikkstemperaturen i kabelen, også prediktere temperaturen frem i tid (gitt en lastprofil) eller, mer interessant, beregne den maksimale strøm i en gitt tidsperiode som gjør at kabelen ikke overopphetes. Dette åpner for flere muligheter i forbindelse med planlegging av vedlikehold, optimal utnyttelse av kablene, måling av (endringer i) nedgravningsdybde, overvåking av kabelomgivelsene og så videre. Dette kan ha stor verdi for brukeren eller eieren av kabelen.

Under verifikasjonstesten ble en kabellengde gravd ned og temperatursensorer ble installert på kabelen og i den omgivende massen. Kabelen ble så utsatt for varierende strøm og temperaturene målt. Deretter ble målt temperatur sammenliknet med beregnet temperatur. Temperaturene ble beregnet ved bruk av gjeldende IEC-standard (IEC 60853) og ved bruk av en metode utviklet av Marius Hatlo ved Unitech Power Systems. Resultatene viste at IEC-metoden ikke stemmer godt overens med målingene, mens den nyutviklede metoden har høy nøyaktighet. Selv om metoden er verifisert for bruk på treleder sjøkabel, er metoden generell og kan også brukes for enlederkabler og likestrømskabler.

Unitech Power Systems har eksperter innen termisk analyse av kabel og kabelsystemer. Vi tilbyr blant annet:

  • Termisk analyse av prosjekterte kabler for å verifisere designet og sjekke driftsbegrensninger
  • Termisk analyse av eksisterende kabler basert på driftsscenarier eller historiske driftsdata, for eksempel for å beregne historiske maksimums- og minimumstemperaturer
  • Utvikling og leveranse av CLPS/RTTR-systemer for kraftkabler med eller uten DTS-system (note 3)

 

Noter:

1. CLPS - Cable Load Prediction System
2. RTTR - Real Time Thermal Rating
3. DTS - Distributed Temperature Sensing

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo