Søk

Du er her:

Ny veileder for lysbuebekledning

NFEA har, blant annet med hjelp fra Unitech Power Systems, utgitt ny veileder for bruk av vernebekledning i områder med lysbuefarer.

Norsk Forening for Elektro og Automatisering (NFEA) har publisert en ny veiledning for bruk av vernebekledning i anledning lysbuefarer. Unitech Power Systems har bidratt i utviklingen av veiledningen sammen med Conoco Phillips, Equinor og Aker BP. Veilederen kan kjøpes hos NFEA.

Lysbuekortslutninger er og blir en høyst relevant risiko i elektriske anlegg, spesielt i anlegg med høye kortslutningsstrømmer. Statistikk fra DSB (elsikkerhet) viser at lysbuer og lysbue med følgeskade utgjør 12.3 % av de rapporterte skadeartene i perioden 2010 til 2020. Lysbuehendelser er gjerne forbundet med lengre fravær og større materielle skader enn ved strømgjennomgang.

I seneste utgave av Elsikkerhet (Elsikkerhet 93) er det for eksempel vist til et tilfelle hvor bare tilfeldigheter har gjort at liv ikke har gått tapt. I tillegg er det vist til en ulykke med fraværsperiode på over 4 uker. Petroleumstilsynet har i 2020 også undersøkt to større hendelser i industrianlegg, hvor lysbuekortslutninger har ført til et stort skadeomfang (se relaterte lenker).

En måte å tallfeste risikoen ved lysbuekortslutninger på, er å få utført lysbueberegninger for anlegget. Lysbueberegninger skiller seg fra vanlige kortslutningsberegninger ved at de også tar hensyn til den reduserte kortslutningsstrømmen som følge av impedansen som oppstår i lysbuen, og i tillegg tar hensyn til vernenes utkoblingstider.

Resultatet fra en lysbueberegning er en hendelsesenergi i enheten cal/cm2, som kan brukes til å velge vernebekledning, og som etablerer basis for å gjennomføre andre risikoreduserende tiltak.

Risikovurdering er en obligatorisk aktivitet for alt arbeid i elektriske anlegg. Lysbueberegninger er til stor hjelp for risikovurdering i anlegg med høye kortslutningsytelser, og også i anlegg med lave kortslutningsytelser, for å sikre riktig vurdering av risikoen. Før man går til innkjøp av tungt verneutstyr bør det også undersøkes om noe kan gjøres for å redusere det tilgjengelige energinivået.

Unitech Power Systems utfører jevnlig lysbueberegninger for våre kunder, på små og store anlegg, fra 48 V DC batterianlegg opp til 50 kV koblingsanlegg. De fleste beregninger gjøres for 11 kV, 690 V og 400 V anlegg hvor kortslutningsytelsen kan være spesielt høy, kombinert med hyppig aktivitet i anlegget. Vi utfører beregninger iht. nyeste standarder (IEEE og IEC), og beste praksis på området.

Dersom du trenger hjelp til å etablere grunnlag for lysbueberegningene, slik som kortslutningsberegninger og vernplan/releplan, så hjelper vi deg også med dette. Når lysbueberegningen er utført og energinivåene er kartlagt går vi igjennom resultatene og kommer med forslag til tiltak dersom vi ser at energien i anlegg er uforholdsmessig høy. Vi har lang erfaring med risikoreduserende tiltak og vil foreslå eventuelle tiltak i samråd med deg som kunde.

Lysbueberegningene brukes også til å utforme advarselsskilt til tavler. Ved behov bistår vi med skiltproduksjon via underleverandør. Skilter utformes iht. krav i arbeidsplassforskriften, NFPA 70E og ved bruk av ISO-normerte formater.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo