Søk

Du er her:

Dybdestudie for Ptil

Unitech Power Systems har i samarbeid med Ptil utarbeidet en rapport om utforming av elektriske anlegg uten dedikert nødkraftsystem.

Offshore-innretningers elektriske anlegg skal utformes med et nødkraftsystem som skal sørge for elektrisk energi til kritiske forbrukere dersom hovedkraftforsyningen faller ut. Tradisjonelt har elektriske anlegg offshore blitt utformet med et dedikert nødkraftsystem som er uavhengig av hovedkraftsystemet.

I deler av næringen har utviklingen har gått i retning av andre løsninger enn dedikerte nødkraftsystem, for eksempel oppdeling av hovedkraftsystemet i fysisk og logisk segregerte soner som er uavhengig av hverandre og redundante. Selv om nye løsninger kan være gode nok til å oppfylle reglenes intensjon om sikker kraftforsyning til kritiske forbrukere, kan løsningene utfordre de formelle kravene i regelverket.

Ptil så behov for å innhente mer kunnskap og erfaring med både etablerte og nyere løsninger innen feltet og ba Unitech Power Systems om hjelp til å gjennomføre en dybestudie. Dybdestudien er nå ferdigstilt og offentliggjort og kan lastes ned fra Ptil sine nettsider.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo