Søk

Du er her:

Paladin Live

Paladin Live er et sanntidssystem for elektriske kraftsystemer. Systemet har funksjonalitet som har for øye tidlig-deteksjon av feil, simulering og koplingsstøtte, energi- og tapsoptimalisering, overvåkning og diagnostisering

En simuleringsmodell av det elektriske anlegget oppdateres kontinuerlig i sann tid, basert på informasjon om bryterstilling, lastbilde og mer. Simulatoren beregner lastflyt, tap, driftsspenning, utnyttelsesgrad i generatorer, fordelingsnett og laster. Det er også mulig å legge til flere, andre beregninger i sann tid, som for eksempel kortslutningsnivåer og potensiell lysbueenergi. 

Simulatoren kan slås over i en simuleringsmodus der den nåværende driftstilstanden danner basis for simulering av effekten av koplingsoperasjoner eller lastendringer, slik at effekten kan anslås før de faktiske endringene gjennomføres. Denne modusen muliggjør også taps- og energioptimalisering som et driftsstøtteverktøy.

Nøkkelfunksjoner i Palading Live

  • Tidlig-deteksjon av feil i elektriske kraftsystemer
  • Minnebasert mønstergjenkjenning som kan brukes til å detektere (endringer i) for eksempel vibrasjoner, viklings- og lagertemperaturer, partielle utladninger
  • Signal-sammenlikning gjennom bruk av avledede signaler
  • Sanntids lastflytanalyse med sammenlikning av målte og beregnede verdier. Kan beregne og sammenlikne verdier som effekttap, spenninger, strømmer, effektflyt med mer. Også andre sanntidsberegninger er mulig
  • Simuleringsmodus der koplingsoperasjoner og lastendringer kan simuleres før endringene gjennomføres
  • Diagnoseverktøy koplet til utstyrsdatabase med trendning av målte og beregnede verdier
  • Grensesnitt mot måleustyr for spenningskvalitet, kurveform-målinger, harmoniske, trending i databaser
  • Paladin Live kan koples mot tredjepartsutstyr via PI-tjener på utsiden av brannmuren
  • Nettleserbasert brukergrensesnitt, bare avhengig av PC med Internet Explorer

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo