Søk

Du er her:

Energiproduksjon

Unitech Power Systems tilbyr elkrafttekniske studier i forbindelse med installasjon av temporærkraft til modifikasjonsprosjekter, idriftsettelse og testing av elektriske systemer med mer. Den samme typen studier er relevante for faste installasjoner av midlertidige kraftverk i forbindelse med nettforsterkninger i perioder med lite, eller begrenset, tilgjengelig kraft fra ordinære kilder.

Generatortyper inkluderer:

  • Dieselmotordrevne generatorer
  • Gassturbindrevne generatorer
  • "Dual fuel" generatorer

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo