Søk

Du er her:

Driftseffektivitet

Driftseffektivitet oppnås blant annet gjennom verktøy som Power Analysis and Monitoring Systems. Slike systemer tilbyr sanntidsanalyse og -overvåkning av tilstanden i et elektrisk system og systemets komponenter. De tilbyr også enkelt adgang til historiske data og gjør de enorme datamengdene om til utnyttbar informasjon.

Den generelle utviklingen innen automatiseringsområdet pårvirker hvordan industrielle kraftsystemer konstrueres og driftes. Som en del av den vanlige anleggsprosjekteringen, blir moderne kraftsystemer alltid modellert i et simuleringsverktøy for å kunne beregne lastflyt, kortslutningsstrømmer, harmoniske nivåer og mere. Moderne kraftsystemer utstyres ogs med datamaskinbaserte releer og måleinstrumenter som kommuniserer over raske datanettverk. Slik blir store antall målingedata og transiente kurver tilgjengelig for operatørene. Det er også blitt vanlig praksis å lagre målte data i historiske databaser for senere analyser.

Erfaring viser at selv om historiske databaser, moderne releer, instrumentering og nettverk, samt oppdatere simuleringsmodeller, prosjekteres inn i industriprosjektene, så er det en kompleks oppgave å utnytte alle de tilgjengelige dataene når anlegget er i driftsfasen.

Mengden data er rett og slett for stor og dataene samles i for stor hastighet og for stort omfang til at noe menneske kan holde oversikten. Unitech Power Systems tilbyr verktøy som gjør denne store datamengden til informasjon som kan utnyttes av anleggsoperatørene. Vi gjør IO - Integrerte Operasjoner, CM - korrektivt vedlikehold og FP - havariprediksjon til mer enn bare kule uttrykk.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

logo